Cigre scoile


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Castlebar Old Photographs ]

Posted by muireasc on February 05, 2001 at 17:17:32:

An cuimhin aon duine eile an cigre scoile ag teacht go dtí an bunscoil agus an meánscoil í gcóir scrúdú na Gaeilge - Má agus Dá, an Aimsir Láithreach, an Aimsir Chaite, an Aimsir Fháistineach, na Briathra Neamhrialta, an Modh Ordaitheach, an Modh Coinníollach, an tAinm Briathartha, an Aimsir Ghnáthchaite, an tAinmfhocal, an tAalt, agus a leithéid. Scrúdu an fáinne ór agus an fáinne airgead.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Castlebar Old Photographs ]