Re: an chuach


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Castlebar Nostalgia Board ]

Posted by md on May 31, 2002 at 00:37:11:

In Reply to: Re: an chuach posted by Muireasc on May 29, 2002 at 03:32:14:

go raibh maith agaibh muirisc agus mm ar cuimghin libh o bpheann an bphiarsiagh an sceal faoi eoghainin na ein agus nafainleogi ladeen tinn abhi ag fanact le teacht le teacht na fainleogi agus nuair dimigh siad chuaigh se leo


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Castlebar Nostalgia Board ]