Re: Some dates of possible interest


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Castlebar Old Photographs ]

Posted by Magnolia Mary on January 06, 2001 at 18:46:35:

In Reply to: Re: Some dates of possible interest posted by murrisk on January 01, 2001 at 06:35:39:

Found this little poem about Mars,not what I would envision!

Turas go Mars
Chuaigh mé ar turas go Mars aréir,
Chonaic mé cat ag ithe an fhéir,
Chonaic mé muc ag snámh ar an uisce,
Chonaic mé asal ag ól braoinín fuisce.
Chonaic mé capaill ag léimt thar a chorp,
Chuaigh sé tóin thar cheann,
Chuala mé bó ag tógáil folctha
Is ag canadh go hard san abhainn.
Bhí éiníní ann ag cniotáil bristí,
Bhí caoire ann ag bácáil cístí.
Istigh insan bpáirc ghlas a bhí an gabhar
Ag caint go cairdiúil le tarbh ramhar.
Bhí lachain, sicíní, cearca is coiligh,
I gcruinniú istigh sa chró,
Is bhí madra cliste ag cleachtadh an mhata
Ag déanamh suimiú, a haon is a dó.
Tharla sé sin ar Mars aréir,
Plainéad i bhfad uainn, thuas insan spéir.
Diarmuid Ó Coileáin
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Castlebar Old Photographs ]