Ode to Murrisk.


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Castlebar Nostalgia Board ]

Posted by MM on January 06, 2002 at 00:53:19:

Muruisg is a traditional song in praise of Murrisk,the village at the foot of Croagh Patrick.Some of the words have thrown me for a loop,maybe its the spelling.


Mo shlán-sa dhuit,a Mhuruisg,a bhí siamsamhail suairc,
Is dho na sléibhtibh breága mealadh bhi ar an taobh deas de'n Chruaich
Ba bhinne liom an roilleach is í 'siubhal suas ó'n tuinn
Ná ceólta na cruinne is bídís uilig cruinn.

Is nuair a eirighim fein ar maidin is feichim i bhfad uaim siar an Chruach
Bíonn mo chroidhe istigh ar mire is m'aigneadh go buan;
Níl na daoine seo mar chleacht mise síodamhail ná suairc,
Acht mar déanfaidhe de'n ghlas-dair geárrtha amach le tuaigh.

Dá bhféadainn-se féin seasamh go labhruigheadh an chuach
D'fhillfinn a bhaile is dhéanfainn mo chuairt.
Meireach an umhluigheacht a bhí agam ariamh do'n ord,
Ni thréigfinn choidhche Muruisg ná aoibhneas na gcuan.

Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Castlebar Nostalgia Board ]