Raifteirí and the Bohola connection

Antaine Raifteri

Raifteirí
agus
Both Thóla

Tradition has it that Raifterí attended a hedge school in Bohola. Cé gur rugadh Antaine Raifterí i Lios Ard in aice le Cill Aodáin is i Both Thóla a oileadh é i scoil chlaí. Mar is eol dó beagnach gach duine buaileadh Antaine leis an ngalar bolgach agus fágadh é gan radharc na súl. Ní raibh sé ach naoi mbliana daois ag an am sin. In ainneoin sin d'fhreastal sé ar an scoil i Tuaitheanáin agus d'fhoghlaim sé roinnt poitreanna ar an bfhidil comh maith. Raifterí was born around 1784 in Lisard close to Killedan House. His father was a cottier on the estate of Frank Taffe and it was there in the Landlord's house that Raifterí found himself on that fateful evening when his life was changed forever. It was the night of a big party in Cill Aodain House. The wine ran out. Frank Taffe, the landlord sent a servant to Kiltimagh for more alcohol. Raifteri decided to go also taking Taffe's best horse with him. At a turn in the road the horse tumbled into a ditch breaking its neck. Taffe was out of his mind with anger and decided to expel Raifteri from Cill Aodain for ever.

Raifteiri's last night in Cill Aodain

All evening he played his fiddle, and recited poems while the landlord and his guests drank wine and ate food to their hearts content. After a while the landlord sent Raifterí and a servant to Kiltimagh to fetch some more wine. They each brought a horse, Raifterí chosing the finest one of all, Frank Taffe's own, favourite horse. As the two men raced along the road, Raifterí's steed stumbled into a ditch and broke its neck. With heavy hearts, Raifterí and the servant returned to Frank's house. When Frank heard what had happened, he was outraged, and expelled Raifteri from Cill Aodáin for ever more.
I'll finish with a poem I wrote myself:

Ag Siúl
Is maith liom dul ag siúl,
síos go dtí an loch.
Is maith liom dul ag siúl,
Sa samhradh go moch.

Tá na lachain ag snámh san uisce,
Tá gach rud go breá,
Is maith liom dul ag siúl,
Go dtí an loch gach lá.

Le: Móna Ní Aidicin, Rang VI