Castlebar.News      
    From The West of Ireland
    Go to Castlebar | Photo Gallery | Castlebar Directory | Nostalgia Board
Entertainment and the Arts : Visual Arts Last Updated: 2, Apr 2018 - 10:02


Radhairc Iorrais
By Barbara Heneghan
10, Oct 2009 - 12:06

Email this article
 Printer friendly page
The Radhairc Iorrais exhibition of paintings by Barbara Heneghan opened on the 6 Oct 2009 in the Gno Muigheo offices in Westport, as part of the Westport Art's Festival. The exhibition will run until the end of October 2009 and is titled “Radhairc Iorrais” it depicts scenes from the Erris area some of which are shown below.

Radhairc_Iorrais19.jpg
Radhairc Iorrais "Tá an taispeántas seo bunaithe ar radharcanna Iorrais. Tógadh in Iorras mé, áit deas, iargúltas le radharcanna álainn agus oidhreacht láidir. An rud is fearr liom faoi Iorras ná an fharraige agus an aimsir, athraíonn an aimsir go minic agus go tapaidh i rith an lae, agus gach uair a athraíonn an aimsir tagann dath difriúl ar an bhfarraige, an spéir agus na hoileáin, sin an rud a dhéanaim iarracha léiriú i mo phictiúir."


Radhairc_Iorrais27.jpg
Cloch Caointe/ The Crying Stone: Seo dealbh atá suite i mBaingear Iorrais ag tús "Siúlóid Bhaingear", an príomhshiúlóid a úsáideadh i rith an ghorta mór. This is a monument situated in Bangor Erris at the start of the "Bangor Trial" which was the main trail used to leave Erris during the famine


Radhairc_Iorrais23.jpg
Dearbhla’s Twist: Seo leacht a tógadh i 1997 d’fhéile Mayo 5000. Tá sé déanta suas de 20 carraig saorsheasaimh agus tá cosúlacht súile air ón spéir. This is one of the Mayo Sculpture trail monuments. It consists of approximately 20 free standing rocks. The formation takes on the shape on an eye from the sky.


Radhairc_Iorrais22.jpg
Tithe Inis Gé/ Houses of Iniskea: Is iad seo na tithe a d’fhág muintir na hoileán i 1937. Sa phictiúr seo tá ceann de na tithe a rinneadh athchóiriú air i rith an Tíogar Ceilteach. These are some of the houses the islanders left in 1937, in this picture we can see one house that was refurbished during the Celtic Tiger.


Radhairc_Iorrais25.jpg
An Báthadh Mór/ The Big Drowning. Seo véarsa d’amhrán a scríobh Riocard Bairéad, ceann de na filí is cáiliúla as Iorras. Is amhrán faoi oíche a tharla stoirm mhór i 1937 é seo. Cailleadh deichniúr fir as Inis Gé an lá sin. Tar éis na stoirme d’fhág muintir Inis Gé an tOileán agus bhog siad go dtí an mórthír. The first verse of the song "An Báthadh Mór" which was written by local famous poet Riocard Bairéad. The song is about a storm in 1937 when 10 men from the Iniskea islands were drowned , shortly afterwards the islanders left the island to settle on the mainland.


Radhairc_Iorrais20.jpg
Túr Dubh Oileán Túr Dubh Oileán: Is carraig mhór í san Atlantach, bíonn an fharraige an-gharbh thart ar an áit seo i gcónaí. Túr Dubh oilean, this is a large rock in the Atlantic near Blackrock there are always rough seas here.


Radhairc_Iorrais24.jpg
An Túr/ Balckrock Lighthouse Seo pictiúr den teach solais ar an gCarraig Dubh "An Túr". Chaith m’athair seal ag obair sa teach solais seo agus deirtear gurb áit an-uaigneach é atá plódaithe le taibhsí. This picture is of Balckrock Lighthouse. My father spent some time here as a lighthouse keeper and it was known among Lighthouse keepers to be a lonely place with plenty of ghosts.


Radhairc_Iorrais21.jpg
Dún Briste: Seo pictiúr de staca farraige i gCéide atá suite amach ó chósta Mhaigh Eo. Is áit chiúin é ach bíonn sé garbh ann de ghnáth. Cuirim béim ar chiúnas na háite sa phictiúr seo. A sea stack off the North Mayo Coast in Céide. This is a quiet place; however there is usually rough sea’s here. In this painting I tried to capture the calm and quiet of the area.


Radhairc_Iorrais26.jpg
Teach Solas an Fhóid Dúbh: Seo pictiúr den Teach Solas an Fhóid Dubh. This picture is of Blacksod Lighthouse.© Copyright 2009 by © Contributor(s) and Castlebar Web Pages 1997 - 2018

.. Top of Page


Visual Arts
Latest Headlines
The Gallarus Oratory A Buffer Zone
Symbolism of the Lily
Exhibition by Castlebar Artist
Garavan at the Clew Bay Hotel Gallery
Rusting Roofs
Emotional Fish
Citizens of the State of Mediacy
Will O'Kane and Sue Morris at the Courthouse Gallery
Atahualpa's Gold
Sparkling Exhibition at the Linenhall
Ger Mayock Retrospective
Will O'Kane in the Davy Portraits Show
Global Metal Arts
Radhairc Iorrais
Betty Gannon at the Linenhall
Michael McSwiney at the Linenhall
Will O'Kane and Rita Oates
'Hexis' New Paintings by Will O'Kane
Exhibition - Will O'Kane and Andi McGarry
Exhibition by Will O'Kane
Acclaimed Irish artist to open gallery in Newport