Castlebar.News      
    From The West of Ireland
    Go to Castlebar | Photo Gallery | Castlebar Directory | Nostalgia Board
General Last Updated: 2, Apr 2018 - 10:02


Nuachtlitir mhí Mheán Fómhair - Imeachtaí i Maigh Eo | Events in Mayo - September
By Gaeilge Mhaigh Eo
4, Sep 2010 - 07:38

Email this article
 Printer friendly page

Faigh amach céard atá ar siúl i Maigh Eo i mí Mheán Fómhair | Find out what's going on in Mayo this September!

Meán Fómhair 2010Oíche Chultúr Mhaigh Eo 2010 | Mayo Culture Night 2010
OÍCHE CHULTÚR MHAIGH EO | MAYO CULTURE NIGHT Ar an Aoine an 24 Meán Fómhair 2010 coinneoidh roinnt ionaid ar fud Mhaigh Eo a gcuid doirse ar oscailt níos moille ná mar is gnách. Tuige sin? Bhuel beidh Oíche Chultúr Mhaigh Eo ar siúl sa chontae, i gcomhar le hoícheanta cultúrtha i gcontaetha eile. This year Mayo is hoping to build on the success of last year's event with an increase in the number of cultural organisations participating. New parts of the county will be involved and new and existing audiences are invited to come out in force on the night.


Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?
LÓN GAEILGE NÓ MAIDIN CAIFE | LUNCH AS GAEILGE OR COFFEE MORNING?: This is an opportunity for you to practice your Irish and get to know other Irish speakers in Ballinrobe & Ballina. Bígí linn le haghaidh píosa comhrá agus bia blasta. CÚPLA FOCAL agus CUPÁN TAE i gCOILTE MACH | KILTIMAGH Everyone is welcome, regardless of what level of Irish they may have. IS LEOR BEIRT | IT TAKES TWO Creideann Conradh na Gaeilge nach bhfuil slua de dhíth le daoine a chur ag labhairt i nGaeilge i ngach cearn den tír - is leor beirt! You can call into the Linenhall, Castlebar every Wednesday morning between 11.00 -12.00 for a cup of tea and a chat as Gaeilge.


Ceol/Amhránaíocht/Rince | Music/Song/Dance
TIONÓL ACLA as part of the Scoil Acla Summer School Centenary Celebrations, 2010, we are delighted to announce the inaugural Tionól Acla, from Saturday September 24th to Sunday September 26th. RANGANNA DHAMHSA BÁLSEOMRA | BALLROOM DANCE CLASSES i mBéal an Mhuirthead In ancient folklore, there is a magic number, and you can expect the combined talents of Jackie Daly, Matt Cranitch and John Faulkner to let loose the Sliabh Luachra genie from the bottle. Beidh an triúir acu ag casadh in Áras Inis Glauire, Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair ag 8.00in.


Turas Siúlóide | Walking Tour
Ar mhaith leat bheith amuigh faoin spéir agus turas a thabhairt ar roinnt áiteanna i gceantar Bhéacáin? Más maith leat b'fhéidir go mbeadh dúil agat sa turas a bheas ar siúl Dé Sathairn an 4 Meán Fómhair. Bog roads, old routes to school through the fields, an old path connecting neighbouring houses and routes to local wells are just some of the sites which will be visited on the day long tour in the parish of Bekan, Saturday 4 September.


Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People
GIVE IT A GO GAEILGE! An duine óg thú thar dhá bhliain déag d'aois? Buail isteach chuig an NYP Dé Sathairn 11 Meán Fómhair ó 3-6 agus bain triail as Drama, Drumming, Pottery, Karate, Juggling, Animation and lots more...


Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups
Tá Ciorcal Comhrá ag tosú i gCathair na Mart tigh Matt Molloy ar an 8ú Meán Fómhair @ 9in, is deis iontach í seo do dhaoine a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus bualadh le daoine nua. Tá míle fáilte roimh chách. A Ciorcal Comhrá is starting in the McWilliam Park Hotel, Claremorris on the 7th September @ 9pm, it's a great opportunity to practice speaking Irish and to get to know new people. Everyone welcome.


Club Leabhar | Book Club
CLUB LEABHAR | BOOK CLUB Leabhar mhí Mheán Fómhair 2010 - Gluaiseacht le hAlan Titley Shortlisted for the Bisto Children's Book of the Year Award for 2010. Is suíomh úrnua é www.clubleabhar.com a bhfuil sé mar aidhm aige lucht na Gaeilge in Éirinn agus thar lear a spreagadh chun leabhair a léamh agus iad a phlé i bhfóram an tsuímh. www.clubleabhar.com aims to encourage Irish speakers in Ireland and abroad to read books in the language and to discuss them in the site's discussion forum.


Taispeántais | Exhibitions
TAISPEÁNTAS 'WESTSCAPES' | 'WESTCAPES' EXHIBITION Beidh taispeántas ealaíne le Annette Gaffney dar teidéal 'Westscapes' á taispeáint in Áras Inis Gluaire go dtí 21 Meán Fómhair 2010. An exhibtion of paintings by Annette Gaffney, titled 'Westscapes' will be on display in Áras Inis Gluaire gallery until September 21. Seolfar taispeántas le Agnes Nyland ó Chaisleán an Bharraigh in Áras Inis Gluiare, Déardaoin 23ú Sathairn. Beidh an taispeántas le feiceáil go dtí 19ú Deireadh Fómhair. Cuirfear fáilte roimh gach éinne chuig an seoladh. An exhibition by Agnes Nyland from Castlebar, will be launched on Thursday, September 23. The works will be on display until October 19. All are welcome to the launch.


Ranganna Teanga | Irish Language Classes
RANGANNA GAEILGE AR FUD MHAIGH EO | IRISH LANGUAGE CLASSES ACROSS MAYO Would you like to learn Irish from the beginning or improve on the amount you already have and obtain a recognised qualification in the process? Comhar Dún Chaocháin Teo, in conjunction with The Languages Centre, University College Maynooth and Údarás na Gaeltachta intends to organise Irish language courses in the Seanscoil, Ceathrú Thaidhg in September to cater for adult learners.


Deiseanna | Opportunities
Tá Féilire Traenála Coláiste UISCE réidh i gcomhair 2010. Tá siad ag glacadh le háirintí do Chúrsaí Traenála 2010 anois. Tá an Féilire thuas ar suíomh UISCE anois. Coláiste UISCE will be running Nationally Recognised & Certified Training Courses in various watersports over the coming few weeks. CEARDLANNA NÁISIÚNTA DO SCRÍBHNEOIRÍ GAEILGE - COMÓRADH 25 BLIAIN CIC TEASTAS i MÚINEADH NA GAEILGE D'AOSAIGH | CERTIFICATE IN TEACHING IRISH TO ADULTS FOLÚNTAS | VACANCY: INTERNET ASSESSOR le GAEILGE


Scéalta Eile | Other Stories
COMÓRTAS GRIANGHRAFADÓIREACHTA NA dTRÁNNA BRAIT GHOIRM | BLUE FLAG BEACHES PHOTOGRAPHY COMPETITION IORRASfm AR AN AER | IORRASfm ON THE AIR Tiúinigí isteach le hIorras FM - stáisiún raidió Phobal Iorrais - gach Satharn ar 106.8fm ó 10am go 6pm. Téigh i dteagmháil le hIorras FM ar 097 82954 nó seol téacs chuig 087 2281 268. REILIG PHOLL a t'SÓMAIS | GRAVEYARD SURVEY Uinsíonn Mac Graith, on behalf of Comhar Dún Chaocháin Teo, is carrying out a survey of the old graveyard at Poll a' tSómais to mark the graves on a plan and record the history of the graveyard.


Maoiniú | Funding
FIONTAR CHOMHRAIC TEO. Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá infheistíocht de €3.00m curtha ar fáil ag an mBSL le haghaidh Ciste Fhiontar Chomhraic Teo., i ndiaidh dúnadh Stáisiún Cumhachta Bhéal Átha Chomhraic i 2005. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh. Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. Following on from the closure of the Bellacorick Power Station in 2005, the Electricity Supply Board has provided investment of €3.00m for the Fiontar Chomhraic Teo. Fund. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo. SCÉIM na bhFÉILTE EALAÍON BEAGA 2011 | SMALL ARTS FESTIVAL SCHEME 2011 SCÉIM UM CHOMHARTHAÍOCHT DHÁTHEANGACH | BILINGUAL SIGNAGE SCHEME MAOINIÚ D'ÁBHAIR DHÁTHEANGACHA | FUNDING FOR BILINGUAL MATERIALS© Copyright 2010 by © Contributor(s) and Castlebar Web Pages 1997 - 2018

.. Top of Page


General
Latest Headlines
Christmas in Bria
Post Your Letter to Santa
It's All Go In Mayo Towns With New Car Sharing Service
Africa Supports Mayo for Sam 2017
Pet NCT Weekend 2017
Greetings from Deepest, Darkest Africa!
Charity Event: Furry 5k - Sunday 23rd July 2017
Revival of Good Friday Tradition
In the Central African Republic
Seachtain Na Gaeilge at Clogher
Supermac's Castlebar amongst Big Winners at the Supermac's All Star Awards
Fr Mairtin Lang R.I.P.
A Life Less Ordinary
Hundreds of Second Level Pupils to Attend Gmit Mayo Open Morning on 11 Nov
Mayo Ideas Week - from 26th Sep
Pet NCT Weekend
Beat Stress in the Workplace Are you Ready for the Stress-Free Challenge?
Don’t miss the Murrisk Oyster Festival from 2-4 September
Snap Mayo celebrate a new premises, a new brand and a new decade
Cancellation of Bonamh Market & Heritage Day
Bake Sale Event
Tour Groups Welcome
GMIT Mayo Hosts Visit of Students and Staff from Berea College, Kentucky
The Holy Sites of Jerusalem
GMIT Mayo Open Afternoon
GMIT Mayo Launches New History and Geography Honours Degree
Commemoration at Frenchill
The New Lord Lucan
The Power of a Scent
Boheh Rolling Sun
Guided Walking Tours
Crusaders and Castles of The Levant.
Join Alan Dillon
Brand new Castlebar based Holistic and Celtic spirit magazine.
Tobarmacduagh Blessed Well Walk
Sixty Years of Accident Free Driving
Castlebar Signage
Walk With Joe Brolly
From Lebanon and Israel
Festive Wishes
Quick Look At Castlebar History
Following the Phoenicians Back to Lebanon
Gearing Up for Sea2summit
Grand Tournament & Military Fete, Castlebar, 12 July 1914
Ice Challenge at 40°C
Remembering 1798
Family Fun Day at Clogher
Clogher August Events
Canton Hall Athenry
History Tours
Clogher June Activities
Castlebar to Honour Brennan
D.I.Y. for Women
Friends of Irish Abroad Dinner
Castlebar Estate Management 2014 - Information Evening
Many Dignitaries Expected For Brennan Unveiling
Home Improvement Show Coming to Castlebar
Irish Alpine Explorers 1840-1922
Challenged Launched.
Final Tribute To Castlebar Inventor
Pictured at Mayo General Hospital
Christmas in Mali
An Taoiseach’s Address to the Nation
Castlebar Annual Parish Magazine 2013
Old Broken Mobile Phones
Mali - Week 13
Mali - A Return to Africa
Clogher Community Gathering
Know the Signs of Heart Attack
Van Stolen in Castlebar.
Happy Heart Walk
C'mon Mayo from Mali
Mayo For Sam Maguire
French Hill Monument
Croí Weight Management Programme
A Day on the Bog
Do Councillors Favour 100 ft Statue?
Achieving a Healthy Weight
Mayo Heritage Tours
100 ft St.Patrick Statue for Castlebar
Connacht Pet Show & Family Fun Day
Connaught Tots 2 Teens Show
Historic Tours of Castlebar
GMIT Mayo Campus Student Trip to Berlin
Connaught Tots 2 Teens Show
Tobermacduagh Holy Well
Mental Health Reform Public Meeting
Protection of Life during Pregnancy Bill 2013
Historic Tour Of Castlebar This Weekend
Diabetes Alert for Women!
Way Of The Cross Máméan
Stroke Awareness Campaign A Success
Connacht Pet Show
Clogher Loop Walk
Patrician Sites In Mayo
VisitCastlebar
Stroke Awareness Campaign launched in Mayo
"When Crowbar & Bayonet Ruled"
Healthy Living
Croí Croagh Patrick Heritage Trail Information Night