Castlebar.News      
    From The West of Ireland
    Go to Castlebar | Photo Gallery | Castlebar Directory | Nostalgia Board
General Last Updated: 24, Dec 2015 - 12:22


Mayo County Library Development Plan
29, May 2010 - 18:14

Email this article
 Printer friendly page

Mayo County Council
LIBRARY DEVELOPMENT PLAN


What is the future of our library service? What are its strengths? Its weaknesses? Are there sections of the community for whom we are not providing a service? Is our stock up-to-date and appropriate? Are our opening hours adequate? Should we provide more access to technology? More exhibitions and cultural events? Are there new and innovative ways of delivering our services?
Mayo County Council is working on the development of a four-year strategic
plan for the County Library Service.
We want to hear your views on our library service - the good and the bad.
If you have opinions on the future of the service you can let us know by:
1) Email - to library@mayococo.ie
2) Post your comments in an envelope marked "Library Development Plan" to Mayo County Library, The Mall, Castlebar.
3) Drop your comments in an envelope marked "Library Development Plan" into any of our 15 branches

 


Comhairle Contae Mhaigh Eo
Plean Forbartha na Leabharlainne


Céard atá i ndán dár seirbhís leabharlainne? Céard iad na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann leis an tseirbhís leabharlainne? An bhfuil dreamanna den phobal nach bhfuilimid ag freastal orthu? An bhfuil ár stoc leabhar srl. suas chun dáta agus feiliúnach? An bhfuil ár n-uaireanta oscailte fada go leor? Ar chóir rochtain ar theicneolaíocht sna leabharlanna a leathnú? A thuilleadh taispeántas agus imeachtaí cultúrtha? An bhfuil bealaí nua agus nuálacha ann chun ár gcuid seirbhísí a sholáthar?
Tá Plean Straitéiseach ceithre bliana do Sheirbhís Leabharlainne an Chontae á chur le chéile ag Comhairle Contae Mhaigh Eo faoi láthair.
Ba mhaith linn do thuairimí - idir mhaith agus olc - a chloisteáil.
Má tá tuairimí agat i dtaobh thodhchaí na leabharlainne téigh i dteagmháil linn:
1) R-phost chuig - library@mayococo.ie
2) Post chuig - Plean Forbartha na Leabharlainne, Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
3) Fág in aon cheann dár 15 bhrainse iad, i gclúdach le ‘Plean Forbartha na Leabharlainne" scríofa air© Copyright 2010 by © Contributor(s) and Castlebar Web Pages 1997 - 2015

.. Top of Page


General
Latest Headlines
GMIT Mayo Open Afternoon
GMIT Mayo Launches New History and Geography Honours Degree
Commemoration at Frenchill
The New Lord Lucan
The Power of a Scent
Boheh Rolling Sun
Guided Walking Tours
Crusaders and Castles of The Levant.
Join Alan Dillon
Brand new Castlebar based Holistic and Celtic spirit magazine.