Castlebar.News      
    From The West of Ireland
    Go to Castlebar | Photo Gallery | Castlebar Directory | Nostalgia Board
Sports : Mayo Sports Partnership Last Updated: 2, Apr 2018 - 10:02


Mayo Sports Partnership Winter 2017 / 2018 Newsletter
By Mayo Sports Partnership
9, Dec 2017 - 10:47

Email this article
 Printer friendly page

Mayo Sports Partnership Winter 2017 / 2018 Newsletter

Welcome to the Winter 2017 / 18 edition of our bi annual newsletter. To download please click this link http://www.mayosports.ie/media/Media,29687,en.pdf

This issue includes the launch of the new Mayo Sports Partnership strategic plan 2017-2021 "More People Enjoying More Sports", the recent Inclusion through Sport seminar, the 8th annual West of Ireland Womens Mini Marathon, Community Sport Programmes, Sport and Disability Initiatives, recent announcements of Dormant Account and Sports Capital funding schemes, primary and post primary school programmes, walking and cycling initiatives and much more.

There is also a full listing of upcoming training / events available to sports/ community volunteers . If you require any further information on any of the initiatives in the newsletter please do not hesitate to contact the office at 094-9047025.

Contents

Introduction | Réamhrá
New Strategic Plan Launched | Plean Straitéiseach Nua Seolta
Inclusion through Sport Seminar | Seimineár ar Ionchuimsiú trí bhíthin an Spóirt
8th Mini Marathon | An 8ú Mionmharatón
Community Sport Programmes | Cláir Pobail Spóirt
Ballyhaunis & Ballinrobe Community Sports Hubs | Lárionaid Spóirt Bhéal Átha hAmhnais agus Bhaile an Róba
Goal to Work Ballinrobe | Goal to Work - Baile an Róba
Get Active Programmes | Cláir ‘Bí Gníomhach'
Sport and Disability Update | Spórt do Dhaoine faoi Mhíchumas
Western Care Activity Group | Grúpa Gníomhaíochta Chumann Cúraim an Iarthair
Disability Inclusion Training | Oiliúint um Chuimsiú Daoine faoi Mhíchumas
Summer Camp | Campa Samhraidh
Learn 2 Cycle | Foghlaim Rothaíochta
Soccer Blitz | Blitz Sacair
Surfing | Tonnmharcaíocht
Older People Programmes | Cláir do Dhaoine Scothaosta
Go for Life Games | Cluichí don Saol
Active 55 | ‘Bí Gníomhach' 55
Physical Activity Leader Training | Oiliúint do Cheannairí Gníomhaíochtaí Fisiciúla
Walking & Cycling Programmes | Cláir Siúlóide, Rothaíochta agus Snámha
Bike Week 2017 | Seachtain na Rothar, 2017
Community Walking Programme | Clár Siúil Pobail
Walking Leader Training | Oiliúint do Threoraithe Siúlóide
Operation Transformation 2018 | Operation Transformation, 2018
Funding Information | Maoiniú
Special Participation Grants | Deontais Speisialta Rannpháirtíochta
Go for Life Grant Scheme | Scéim Deontais um Spórt don Saol
Dormant Account Funding for MSP | Maoiniú faighte ag CSME ó Chiste na gCuntas Dímhaoin
Schools Section | Rannóg na Scoileanna
Girls Active Programme | Clár Gníomhaíochta na gCailíní
The Daily Mile | An Míle Laethúil
School Healthy Living Workshop | Ceardlann Scoile ar an Saol Sláintiúil
Youth Sport Leadership | Ceannaireacht Spóirt don Óige
Primary Schools Athletics | Lúthchleasaíocht do Bhunscoileanna
Club Profile | Cur síos ar Chlub
Training & Education | Oiliúint agus Oideachas
Child Protection in Sport Update | Cosaint Leanaí le linn Cúrsaí Spóirt
Coaching Children | Cóitseáil Páistí
Coach Education Training | Oiliúint do Chóitseálaithe
Other News | Nuacht Eile
Healthy Ireland Launch | Seoladh Éire Shláintiúil
National Report of LSPs | Tuarascáil Náisiúnta na gCompháirtíochtaí Spóirt
Social Inclusion Week | An tSeachtain um Ionchuimsiú Sóisialta
Public Sector Awards | Dámhachtainí na hEarnála Poiblí
Upcoming Events | Imeachtaí ar na Bacáin
© Copyright 2017 by © Contributor(s) and Castlebar Web Pages 1997 - 2018

.. Top of Page


Mayo Sports Partnership
Latest Headlines
Mayo Sports Partnerships Winter 2018 / 19 Newsletter
Mayo Sports Partnerships 2018 Autumn Training & Events Programme
National Bike Week Mayo Events 9th - 17th June
Mayo Sports Partnership Winter 2017 / 2018 Newsletter
Mayo Sports Partnership launches New Strategy and Action Plan 2017 -2021
Mayo Sports Partnership Grants
Cycling Ireland Ride Leader Award
Active Leadership Training in Achill - FREE Places Available
Men on the Move wins National Award
Operation Transformation: Mayo
Mayo Sports Partnership News December 2016
Go For Life Grants Announced
Mayo Sports Partnerships Winter 2016 Newsletter
Key to Success in Sport
The Daily Mile
Child Protection in Sport
Upcoming Events
Charity Fun Soccer Game
Mayo Sports Partnership News Update September 2016
Limited places in Active Leadership
Celebrating our Olympian, Nicholas Quinn, Rio de Janeiro August 2016.
Two Day Sports First Aid Course
Boxer Kenneth Egan Headlines Sports Seminar in Westport
Walking Leader Training Course
Health & Wellbeing Seminar - Westport GAA
The Best Move You Will Ever Make
Mayo Sports Partnerships 2014 Annual Report
Sports First Aid and Sports Leader Training Courses
MSP Autumn / Winter 2015 Training & Events Programme
Mayo Sports Partnership News - Sep 2015
Goal to Work Sports Coach Training Closing Date
Applications Now Open for Goal to Work Sports Coach Training Programme
Dormant Accounts Fund for Sport in Mayo
Bike for Life
MSP Newsletter Summer 2015
Women Overtaking Men in Sport
Father's Day Cycle
Almost 40 Sports and Community Groups Funded
Mayo in Motion Walking & Cycling June 2015
Mayo in Motion Walking and Cycling Month June 2015
Step Up and Get Your Community Walking
Bike for Life Programme
Child Protection in Sport Workshop (Basic Awareness Course)
Bike Week 2015 Grants For Community / Sports Groups
Sofa 2 Saddle
Sports Partnership Grant Scheme Closing Date
Castlebar is Gearing Up
Mayo Sports and Fitness Weekend with Sonia O' Sullivan
Mini Marathon Volunteers Needed for Sun 3rd May
Excitement Builds
Mayo Sports Partnerships Spring / Summer 2015 Newsletter
Enter the Women's Mini Marathon 2015
€221,430 Investment for Mayo Sports Partnership
Sports Capital Grant Applications Open
Great Lakes Challenge Series 2015
Final Call for Two Sports-Related Courses
Celebrate end of Operation Transformation
Running Team Seminar
Sprint 2015 Training and Events
Operation Get Active Mayo Campaign Now up and Running
Merry Christmas from MSP
Operation Transformation Mayo 2015
Interested in being a Cycling Leader?
Mayo Sports Partnership News November 2014
Basic Awareness Course
Come and Try
Mayo Communities Were More Active Last Year
Mayo Sports Partnership News August 2014
Mayo Sports Partnership News June/ July 2014