Castlebar.News      
    From The West of Ireland
    Go to Castlebar | Photo Gallery | Castlebar Directory | Nostalgia Board
Museum of Country Life Last Updated: 2, Apr 2018 - 10:02


Seachtain na Gaeilge
By Bernie Byron
10, Mar 2005 - 10:58

Email this article
 Printer friendly page

Wednesday 9 March: 2.30pm
Workshop. Prepare for St. Patrick's Day!

Join members of the Education & Outreach Department to make traditional
St. Patrick's Day crosses. This event is fully booked
Location: Museum Galleries Level -2


Saturday 5 - Thursday 17 March 2005
Satharn 5ú - Déardaoin 17ú Márta 2005
Seachtain na Gaeilge
The National Museum of Ireland celebrates Seachtain na Gaeilge, with a range of events through Irish including tours, storytelling and music. Irish language Activity Sheets are available. All events are bi-lingual. All Events are free but booking required.
Ceiliúrann Ard-Mhúsaem na hÉireann Seachtain na Gaeilge, le réimse imeachtaí trí Ghaeilge - turais, seisiúin scéalaíochta agus ceoil. Tá Bileoga Gníomhaíochta trí Ghaeilge ar fáil chomh maith. Beidh na himeachtaí ar fad dá-theangach. Saor-chead isteach ach is gá áit a chur in áirithe.


Tuesday 8th to Thursday 17th March at 2.00pm
Ar fáil ón Máirt 8ú go Déardaoin an 17ú Márta ag 14.00 uair.
Guided tours in Irish
Turais stiúraithe i nGaeilge
Places are limited to 20. Tours in Irish will also be available throughout the week for groups. Pre-booking is essential.
Bíonn uas-teora 20 áit i gceist. Beidh turais i nGaeilge ar fáil i rith na seachtaine do ghrúpaí. Is gá réamh-áirithint a dhéanamh.


Thursday 10 - Thurs. 17 March (weekdays): 10.00am & 11.30am
Déardaoin 10ú - Déardaoin an 17ú Márta: 10.00 & 11.30uair
St. Patrick's Day Workshops/Ceárdlanna Féile Pádraig
Curator Clodagh Doyle will give a short talk on the life and festival of St. Patrick. Afterwards make traditional St. Patrick's Day badges. 7 years + This event is fully booked
Tabharfaidh an coimeádaí Clodagh Doyle cuntas gairid ar fhéile Naomh Pádraig.
Ina dhiaidh is féidir suaitheantais na féile Pádraig a dhéanamh. Aois 7+ Tá gach áit in áirithe don ócáid seo


Thursday 10 March: 10.00am 11.30am & 2.00pm
Déardaoin 10ú Márta: 10.00 11.30 & 14.00 uair
Children's Storytelling Session/Seisiún Scéalaíochta do Pháistí
With traditional storyteller, Gearóidín Breathnach. 5 years + This event is fully booked
Leis an seanchaí Gearóidín Breathnach. Aois 5+ Tá gach áit in áirithe don ócáid seo


Saturday 12 March: 2.30pm - 4.30pm/ Sathran 12ú Márta: 14.30 - 16.30 uair
Traditional Music in the Museum Galleries/
Ceol Traidisiúnta i nGailearaithe an Mhúsaeim
Be entertained at the museum by traditional musicians, Celtic Beat. All ages
Bain sult sa Mhúsaem as na ceoltóirí traidisiúnta seo, Celtic Beat Gach Aois


Sunday 13 March: 2.30pm-3.30pm
Domhnach 13ú Márta: 14.30 - 15.30uair
'Good Luck and Bad Luck'/'An tÁdh agus an Mí-Ádh i mBealoideas na nDaoine'
Caitríona Hastings will discuss the concept of 'Luck' and some traditional ways of ensuring good luck and avoiding bad luck, then and now. 14 Years +
Pléifidh Caitríona Hastings na creidimh agus na nósanna traidisúnta a bhíodh, agus atá go fóill, ag daoine chun an t-ádh a chinntiú agus chun an mí-ádh a sheachaint. Aois 14+


Wednesday 16 March: 2.30pm-3.30pm
Céadaoin 16ú Márta: 14.30 - 15.30 uair
Currachs of Ireland - variety and use/Curacha na hÉireann -- éagsúlacht agus úsáid
With Dr. Séamas MacPhilib, curator of boats National Museum of Ireland-Country Life. All ages
Leis an Dr. Séamas MacPhilib, coimeadaí bháid Ard-Mhúsaem na hÉireann -- Saol na Tuaithe. Gach Aois


 © Copyright 2005 by © Contributor(s) and Castlebar Web Pages 1997 - 2018

.. Top of Page


Museum of Country Life
Latest Headlines
Coming up at the Museum in April/May
At the Museum - Some Events in April
Coming up at the Museum in Early April
At the Museum - 24-26 March 2017
Museum Updates - 7 March 2017
The Museum in March
At the Museum Feb/Mar
Upcoming Events at The National Museum Of Ireland - Country Life
Upcoming Events at The National Museum Of Ireland - Country Life
Beyond Sackville Street & The Somme
All Museum Events August 2016
August Events at NMI-Country Life
Finding a Voice at the Museum
Museum Events in July 2016
The Hoard and the Sword: Echoes of the Vikings in Mayo
Museum Events in May 2016
GMIT Mayo Staff Mark International Women's Day with Public Seminar
Emigrant Light
March in the Museum
GMIT Women's History Seminar
Women & Rural Electrification of Ireland
Give Your Voice Wings
Museum Events 18th to 31st of January
Temporary Exhibition The Gift
The Museum at Christmas
Official Launch: 101 Mayo People
SAMHAIN: Shadows, Sounds & Stories
Celebrating the 150th Anniversary of Turlough Park House
November Events at the Museum
Events at the Museum 13-29 Oct
From Galway to Gettysburg
Mayo Girls & the Irish Mission
Connaught Textile Crafters: Needle Felting
Culture Night at the Museum
Coming up at the Museum - Sep 2015
Six Word Story Competition
Paul Rose - Bogs of Ireland
On Sight Art Trail 2015
Heritage Week at the Museum
Recycling Arts Camp
Celebrating the 150th Anniversary of Turlough Park House
Museum Events July - September 2015
Mid-Term Activities at the Museum
On Sight 2015
Museum Events 3-15 Feb 2015
Christmas at the Museum
Christmas Programme at the National Museum of Ireland - Country Life
Samhain Event at the Museum
Museum of Country Life - 17-25 Oct 2014
Museum 13-27 Sep 2014
Museum Events - 22 Aug - 13 Sep 2014
Museum Events 1 July - 30 August 2014
Vibrant Large-Scale Art at Museum of Country Life
Museum Events 26 June - 4 July 2014
Museum Events 14-29 June 2014
Traditional Dress Photo Competition
Féile na Tuaithe 2014
Museum Events 24 May - 7 June
Museum Events 17 May - 7 June
Museum Events 17-24 April 2014
Museum Events - 04-09 April 2014
Museum of Country Life - 15-22 March 2014
Museum Events 7-15 March 2014
Museum Events 7-15 Feb 2014
Museum Events 1 - 8 Feb 2014
Museum Events 3-11 January 2013
Christmas Festivities at the Museum
Museum Christmas Activities 4-18 Dec 2013
Family Events at the Museum
Museum Events - 23 Nov - 7 Dec 2013
Museum Programme - 23-30 Nov 2013
Museum 29 Oct - 17 Nov 2013
Museum 24 Oct to 9 Nov 2013
Museum 12-27 October 2013
Museum of Country Life - Oct 2013
Micheál Ó Muircheartaigh? at the Museum
Vive les Irlandais et La France
Last Chance to See
Museum of Country Life to Feature on RTE at Christmas
Return to the Land of Youth
No Ordinary Family
Culture Night at the Museum
An Evening of Conversation at the Museum
Onsight
Onsight
Power & Privilege Photography Competition
The Coming of Summer
Forgotten Object Children's Competition
Power and Privilege Exhibition
Safe Secrets: the Story of the Coggalbeg
Culture Night at the Museum
Road Bowling
Féile na Tuaithe 2011
Museum Shop and Cafe
Cross of Cong Competition for Schools
Cancellation of Events at the Museum
Temporary Exhibitions at the Museum of Country Life
Archaeology of the Charlestown Bypass
Museum of Country Life Welcomes its One Millionth Visitor
Féile na Tuaithe - the Festival of the Countryside